­

Angielski dla dzieci

Nauka języka angielskiego dla dzieci odbywa się w dwóch oddziałach szkoły:

 • SP nr 7 / Gimnazjum nr 12 na osiedlu Strzemięcin
 • SP nr 21 / Gimnazjum nr 5 na osiedlu Lotnisko

 

Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu po 50 minut. Nauka odbywa się w grupach 7-10 osobowych w trzech przedziałach wiekowych:

7-9 lat proponujemy pięcioletni cykl nauczania, po którym zapewniamy kontynuację nauki na kursach dla młodzieży
10-11 lat proponujemy czteroletni cykl nauczania, po którym zapewniamy kontynuację nauki na kursach dla młodzieży
12-13 lat proponujemy trzyletni cykl nauczania, po którym zapewniamy kontynuację nauki na kursach dla młodzieży i dorosłych

Metody nauczania stosowane w PRO-ENGLISH dostosowane są do grup wiekowych. W młodszej grupie wiekowej duży nacisk kładziemy na nauczanie mówienia i rozumienia ze słuchu, ale od początku wprowadzamy również elementy pisania, czytania oraz gramatyki. W starszych grupach wiekowych nauczanie łączy ze sobą elementy teorii języka z praktycznym ich wykorzystaniem. We wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich poziomach zaawansowania w czasie trwania roku szkolnego systematycznie prowadzone są testy. Są one podstawą do zaliczenia danego roku nauki i przejścia na następny poziom zaawansowania. Po ukończeniu każdego roku nauki dzieci otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z oceną wyników nauczania. Rodzicom zapewniamy możliwość stałego kontaktu z lektorem prowadzącym zajęcia.Angielski dla młodzieży i dorosłych

Nauka języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych odbywa się w budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Marcinkowskiego 10.
Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, od poziomu dla początkujących do kursów przygotowyjących do egzaminów Cambridge. Każdy poziom nauczania obejmuje dwa semestry. Każdy semestr stanowi zamkniętą całość. Naukę można rozpocząć od każdego poziomu/semestru nauczania w zależności od wyniku testu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w trakcie zapisów.

Zajęcia prowadzone są w grupach 12-16 osobowych, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W trakcie trwania każdego semestru przeprowadzane są testy sprawdzające. Ich zaliczenie jest podstawą do otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu języka angielskiego na danym poziomie zaawansowania.

Poziom Semestr
elementary 1 i 2
pre-intermediate 3 i 4
intermediate 5 i 6
upper-intermediate 7 i 8
kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge
Angielski dla firm i instytucji

Jak zorganizować kurs języka angielskiego w Państwa firmie?

Prosimy o kontakt osobę odpowiedzialną za szkolenia firm i instytucji w celu umówienia spotkania, na którym zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami i przedstawimy warunki ewentualnej współpracy.


Proponujemy:

 • naukę języka ogólnego
 • Business English
 • naukę indywidualną (one-to-one)
 • kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych

W ramach kursu zapewniamy

 • analizę potrzeb językowych słuchaczy
 • testy lub rozmowy kwalifikacyjne (w razie potrzeby)
 • opracowanie programu nauczania
 • nauczanie
 • nadzór merytoryczny nad realizacją programu
 • testy sprawdzające w trakcie i na koniec kursu
 • powielane dodatkowe materiały do nauki
 • sprawozdanie dla kierownictwa po zakończeniu kursu
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym poziomie zaawansowania

Nauka odbywa się w siedzibie firmy lub salach 
Szkoły Języka Angielskiego PRO-ENGLISH.

Jeśli masz pytania? Zadzwoń 602-193-764

 

­